Келишим баада

Эртең менен Ала букадан Ошко 700 сом, ЖалалАбадка 500 сомдон адам алабыз.

Келишим баада
Чоң Базар