Келишим баада

Эртен саат 10 бишкектен аламидин базардан нарынга машына чыгат Бош орундар бар чалгыла

Келишим баада
Чоң Базар